Головна » Статті » Соціально-економічний розвиток » Обговорення проектів нормативно-правових актів

Про затвердження порядку і нормативів сплати комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад Володарського р

                                                                           ПРОЕКТ

Володарська  районна  державна  адміністрація

Київської  області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

   Від _____________________                                                        №______

 

смт Володарка

 

                            Про схвалення проекту регуляторного акта 

            Відповідно до статті 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання статті 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», пункту 9 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення районної ради «Про делегування повноважень Володарської районної ради Володарській державній адміністрації»:

 

         1. Схвалити проект регуляторного акта – рішення районної ради «Про   затвердження  порядку  і нормативів сплати  комунальними  підприємствами спільної власності  територіальних громад Володарського  району  частини    чистого прибутку  (доходу)  до загального  фонду районного бюджету у 2011 році», та аналіз його регуляторного впливу, що додаються.

 

         2. Першому заступнику голови райдержадміністрації Кузьменку В.М. організувати подання вказаного проекту регуляторного акта на розгляд та затвердження сесією районної ради з урахуванням відповідної процедури. 

 

Голова адміністрації                                                                          Р.М.Поліщук                                                                               

 

                                                                           Додаток 1

                                                                              до розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              від ___________№_______

  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВОЛОДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Про  затвердження  порядку  і нормативів сплати    комунальними   підприємствами спільної власності  територіальних громад Володарського   району   частини    чистого прибутку   (доходу)   до  загального  фонду районного бюджету у 2011 році

 

З метою створення умов для розвитку комунального сектору економіки району та наповнення районного бюджету, відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 142 Господарського кодексу України, статті 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»,  районна рада вирішила:

 1. Затвердити Порядок і нормативи сплати комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад Володарського району частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету у 2011 році, що додається.

2. Керівникам підприємств спільної власності територіальних громад району забезпечити надходження до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємств згідно із затвердженим цим рішенням Порядком і нормативами.

3. Володарському відділенню Сквирської МДПІ разом із контрольно-ревізійним відділом у районі забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад району згідно із затвердженим цим рішенням Порядком і нормативами.

4. Це рішення підлягає публікації в газеті «Голос Володарщини» і вводиться в дію з моменту опублікування.         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів. 

 

Керівник апарату адміністрації                                                       О.В.Кучер 

 

                                                                                            Додаток                                                                                                                                       до рішення ___ сесії                                                                                                                                                         районної ради VІ скликання                                                                                                                                               від ___________ № ____ -___-VІ

 
ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ
сплати комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад 
Володарського району частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету у 2011 році
 
1. Комунальні підприємства спільної власності територіальних громад Володарського району сплачуютьдо районного
бюджету частину чистого прибутку (доходу) наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2011 році.
2. Сплата частини чистого прибутку (доходу) здійснюється заснованими виключнорайонною радою
комунальними підприємствами - у розмірі 10 відсотків.
3.Частина чистого прибутку (доходу), що сплачується до районного бюджету за відповідний період, визначається
виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, та розмірів сплати частини прибутку (доходу), зазначених у пункті 2 цього Порядку і нормативів.
4.Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами спільної власності територіальних
громад району до районного бюджету у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними
підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається
у декларації з податку на прибуток підприємства.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до
органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.
6. Сплачена відповідно до цього Порядку і нормативів частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні
рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.
7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку
і нормативів комунальні підприємства спільної власності територіальних громад району подають виконавчому
апарату районної ради.
                       

 

Заступник голови районної ради                                              П.Г.Харук                                                                               

                                                                          Додаток         2                                                                                                                         

                                                                              до розпорядження голови

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              від _______________ №_______

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Володарської районної ради

 

 Про  затвердження  порядку  і нормативів сплати    комунальними   підприємствами спільної власності  територіальних громад Володарського району   частини    чистого прибутку   (доходу)   до  загального  фонду районного бюджету у 2011 році

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» ( з наступними змінами) та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року  №308.

1. Опис проблеми

Необхідність прийняття запропонованого акта полягає у тому, що  на виконання вимог, встановлених Законом України «Про державний бюджет України на 2011 рік» потрібно встановити   Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад Володарського району, засновником (співзасновником) яких є  Володарська районна рада, до  районного бюджету у 2011 році.

2.    Цілі  регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад Володарського району.

Цей регуляторний акт приймається з метою:

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, заснованих на майні спільної власності територіальних громад  Володарського району;

- здійснення районною радою та райдержадміністрацією  повноважень щодо управління майном територіальних громад району;

- ефективного використання комунального майна та здійснення  контролю;

- приведення у відповідність із вимогами Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік»  локальних  нормативних  актів.

3.    Механізм розв'язання  проблеми

Вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради  «Про  затвердження  порядку  і нормативів сплати    комунальними   підприємствами спільної власності  територіальних громад  Володарського району   частини    чистого прибутку   (доходу)   до  загального  фонду районного бюджету у 2011 році» із додатком.

     Рішення районної ради із  додатком  має бути доведено до відома всіх керівників установ, підприємств, організацій, що засновані  на майні спільної власності територіальних громад району.

     Володарське відділення Сквирської МДПІ,  районний контрольно-ревізійний відділ зобов’язані, відповідно до повноважень:

-  здійснювати контроль за  дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, заснованих на майні  спільної власності  територіальних громад  району;

-  здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до районного бюджету.

4.    Визначення альтернативних способів досягнення мети

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні,  оскільки ст. 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»  та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України визначено, що відповідними місцевими радами  встановлюється  порядок та норматив відрахування  частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств  та їх об'єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету. 

5.    Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов'язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальних підприємств , що  вилучається до місцевого  бюджету, правові відносини між  районною радою як органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності  територіальних району,  органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції   при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету.  Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення поставленої мети.

 

6.   Строк чинності  регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта - один рік. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

7.   Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту є порівняння в результаті аналізу суми надходження до районного бюджету частини чистого прибутку від комунальних підприємств за результатами їх господарської діяльності в звітному році.

 

Керівник апарату адміністрації                                         О.В.Кучер

Категорія: Обговорення проектів нормативно-правових актів | Додав: rda (25.07.2011)
Переглядів: 419 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013