Головна » Статті » Соціально-економічний розвиток » Обговорення проектів нормативно-правових актів

"Про підвищення плати за воду".

  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

  Лобачівської сільської ради "Про підвищення плати за воду".    

    Виконавчий комітет Лобачівської сільської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту "Про тарифи на водопостачання та водовідведення".   Стислий зміст регуляторного акту Регуляторний акт розроблений відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 26).  

Метою прийняття запропонованого регуляторного акту є підвищення плати за воду. Плата за воду  складає:       — плата за воду з кожного водокористувача – 10 грн; —    за корову – 10грн; —    за коня – 15 грн;   Плата за полив з червня місяця по липень – 40 грн.    

Також з повним текстом проекту регуляторного акту, аналізом регуляторного впливу та розрахунком тарифу можна ознайомитись безпосередньо по вул. Затонського,111 щоденно з 8.30 до17.30.   Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються письмово протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного акту за адресою: вул. Затонського,111, с. Лобачів, Володарський район, Київська область.                                              


                                                                  ПРОЕКТ        

            Лобачівська сільська рада Володарський район Київська область        

                                                                 РІШЕННЯ      

                                             Про підвищення плати за воду                

Відповідно до статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада вирішила:  

1.     Підвищити плату за воду з 01.06.2011 та встановити її в сумі 10 грн. з кожного водокористувача, 10 грн. за корову, 15 грн. за коня.  

2.     Встановити плату за полив за червень. липень по 40 грн. за місяць з одного домогосподарства.                    

Сільський голова                                                                       В.І. Миколаєнко                


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Лобачівської сільської ради „Про підвищення плати за воду”  

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, "Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.Опис проблеми.

Цей регуляторний акт забезпечує застосування плати за воду , що дасть змогу мешканцям с. Лобачева, підприємствам, організаціям, установам та суб’єктам господарювання отримувати необхідні послуги з водопостачання.

2.Цілі державного регулювання.

Цілями регуляторного акта є:    

-надання мешканцям с. Лобачева, підприємствам, організаціям, установам та суб’єктам    господарювання  необхідних послуг з водопостачання.  

-направлення коштів на поліпшення матеріально-технічної бази , з метою покращення водопостачання села, реконструкції водогінних мереж.          

  3. Альтернатива.

Альтернатив – немає.            

4. Механізм реалізації мети

Запровадження регуляторного акта дозволить наповнити місцевий бюджет.     

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта. Застосування плати за воду  забезпечить   надходження коштів на покриття витрат по виробництву і наданню даних послуг. Що дасть змогу своєчасно здійснювати платежі до місцевого та державного бюджетів, здійснювати розрахунки за спожиті енергоносії та надавати послуги належної якості.     

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта. Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, які користуються послугами з водопостачання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.     

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акт. Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.     8. Визначення показників результативності регуляторного акта Показниками результативності запропонованого проекту рішення виконкому сільської ради є стабільність надання послуг з водопостачання.          

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься вистежений результативності регуляторного акта у разі  його ухвалення Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Лобачівської  сільської ради на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності виконавчим комітетом Лобачівської  сільської ради. Повторне відстеження результативності регуляторного акта про­водиться через два роки з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності ре­гуляторного акта.        

Голова сільської ради                                                                      В.І. Миколаєнко  

                   Форма висновку з відповідності регуляторного акта

                                 принципам державної регуляторної політики

Назва РА Рішення Лобачівської сільської ради „Про підвищення плати за воду” Дата прийняття 23.05.2011 року № 69- 08- VI Орган, що прийняв Лобачівська сільська рада Володарського  району Київської  області

І. Критерій № 1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу 1.   Юридична сила акта, на підставі якого був виданий РА: чинний / нечинний 2.   Компетенція органа на видачу РА: в межах / поза межами повноважень 3.   Наявність норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої  юридичної сили: так / ні  Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується: відсутній Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини): відсутній 4.   Строк дії РА: необмежений / закінчився / не закінчився 5.   РА був офіційно оприлюднений: так / ні Висновок за Критерієм № 1: відповідає / не відповідає

II. Критерій № 2: економічна доцільність та обгрунтованість існування РА 1.Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ ні (заповнюється тільки для  РА, які розроблені та прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і є регуляторними актами) 2. Проблема, на розв'язання якої був виданий РА, вирішена: так / ні 3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований: існує / не існує 4.Вигоди держави від дії РА: наповнення сільського бюджету, що дасть можливість надавати мешканцям с. Лобачева, підприємствам, організаціям, установам та суб’єктам господарювання  необхідних послуг з водопостачання. 5. Витрати від дії РА: для держави/громади       немає для суб'єктів господарювання немає для населення:   витрати зменшити неможливо, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” № пункту РА, який пропонується змінні: немає 6.  Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так /ні Суть змін: -_________________________________________________ 7.  Додаткові проблеми, пов'язані з дією РА: виникли / не виникли  Суть додаткових проблем:_____________ Висновок за критерієм № 2: включити до Переліку   1, провести експертизу на відповідність критерію № 3.

III. Критерій № 3:економічна ефективність для суб'єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта. 1.Дія РА призводить до витрат суб’єктів господарювання: так / ні 2. Зміни, які зменшать розмір витрат суб'єктів господарювання: існують / не існують № пункту РА, який необхідно змінити:відсутній                                                                                             зміст зміни:_______________________________ 3. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так / ні Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування норм РА: існують / не існують № пункту РА, який необхідно змінити:   відсутній Зміст зміни: відсутній Висновок з перегляду: включити РА до перелік 1, як такий що відповідає принципам державної регуляторної політики      

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту  

20.05.2011  

Назва регуляторного акту : «Про підвищення плати за воду»  

Виконавець заходів з базового відстеження результативності : Лобачівська сільська рада.  

Цілі прийняття акта :  -надання мешканцям с. Лобачева, підприємствам, організаціям, установам та суб’єктам    господарювання  необхідних послуг з водопостачання.  -направлення коштів на поліпшення матеріально-технічної бази, з метою покращення водопостачання села, реконструкції водогінних мереж.  

Строк виконання заходів з відстеження : базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 7 травня 2011 року і закінчено  20 травня 2011 року.  

Методи одержання результатів відстеження : Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється на основі соціального опитування та на основі пропозицій жителів села.  

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних : усні та письмові пропозиції жителів.  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта : Якісні : направлення коштів на поліпшення матеріально-технічної бази , з метою покращення водопостачання села, реконструкції водогінних мереж.  

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей : Прийняття регуляторного акту «Про підвищення плати за воду» відповідає принципам доцільності, ефективності, послідовності, прозорості, а також врахована громадська думка та збалансованість.

Категорія: Обговорення проектів нормативно-правових актів | Додав: rda (02.08.2011)
Переглядів: 394 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013