Головна » Статті » Управління юстиції

Роз'яснення

Земельні ділянки для випасання худоби

 Питання щодо надання в оренду пасовищ для випасання худоби громадянами врегульовано статтею 34 Земельного кодексу України.

Відповідно до частини другої зазначеної статті, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, можуть створювати громадські пасовища.

Для цього орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, залежно від місця розташування земельної ділянки, за рахунок місцевого бюджету може замовити розробку технічного звіту із встановлення меж земельної ділянки для створення громадського пасовища. Після затвердження технічного звіту орган місцевого самоврядування (сільська рада) або орган виконавчої влади (райдержадміністрація) може встановлювати збір за користування громадським пасовищем відповідно до статті 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Згідно з частиною першою статті 34 Земельного кодексу України, громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби. У такому випадку громадяни окремо або створивши об'єднання громадян-власників худоби, відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян", можуть отримати в оренду земельну ділянку для випасання худоби. Орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади, відповідно до пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, на підставі клопотання громадянина або об'єднання громадян, приймає рішення (розпорядження) про передачу в оренду земельної ділянки. Передача вказаних земель в оренду здійснюється на підставі проекту відведення. Замовником робіт з виготовлення проекту відведення земельної ділянки виступає, відповідно, громадянин або об'єднання громадян-власників худоби. Громадянин або уповноважена особа від об'єднання громадян укладає договір оренди на використання пасовищ із земель запасу чи резервного фонду, залежно від розташування цих земель, із органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади.

У разі передачі земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості), в оренду без зміни її цільового призначення здійснюється без розроблення проекту її відведення (частина четверта статті 16 Закону України "Про оренду землі").

 

На підставі вищенаведеного, не зайвим буде нагадати читачам порядок створення та легалізації обєднань громадян:

Крок №1. Проведення загальних зборiв.
(мiнiмальний склад учасникiв - не менше 3 осiб.)
До порядку денного включаються питання:
• про заснування
громадської організації (далі – ГО) та затвердження її назви;
• про затвердження статуту ГО;
• про обрання керiвних органiв ГО;
Протокол, який пiдписується головуючим на зборах та секретарем, має мiстити:
чiтко викладене рiшення зборiв про створення ГО та затвердження її назви,
про затвердження статуту ГО
про обрання керiвних органiв ГО вiдповiдно до статуту
На зборах потрібно зібрати вiдомостi про засновникiв. ( прiзвище, iм'я, по-батьковi особи, рiк народження, мiсце постiйного проживання, iдентифiкацiйнi коди кожного iз засновникiв)

Легалiзацiя ГО здiйснюється двома шляхами: через повiдомлення та шляхом реєстрацiї.
Крок №2. Легалізація громадської організації шляхом повідомлення.
(Дуже простий та зручний спосіб , але має ряд суттєвих недоліків - органiзацiя не одержує статусу юридичної особи i не може бути суб'єктом цивiльно-правових вiдносин)
Подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації i місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.


Крок №2. Легал
iзацiя ГО шляхом реєстрації.
Перелік документів необхідних для реєстрації:
1. заява до реєструючого органу                                                                                                  

2. статут в двох примiрниках;
3. протокол загальних збор
iв, якi прийняли статут;
4. в
iдомостi про склад керiвництва центральних статутних органiв (iз зазначенням прiзвища, iменi, по-батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання, посади, місця роботи)
5. дан
i про наявнiсть або відсутність мiсцевих осередкiв , пiдтвердженi протоколами конференцiй (зборiв);
6. документ про сплату реєстрац
iйного збору (організації з місцевим статусом – 42,50 грн (2,5 неоподаткованих мінімуми),;
7. в
iдомостi про засновникiв об'єднання громадян або спiлок об'єднань громадян (для громадян - iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, мiсця постiйного проживання; для спiлок об'єднань громадян - назви об'єднання, мiсцезнаходження вищих статутних органiв, а також доданням копiї документа про легалiзацiю);
8.
Документ, який підтверджує місцезнаходження ГО - довідка про адресу ГО .                                                            9. Реєстраційна картка (форма 1) – для отримання статусу юридичної особи.

Категорія: Управління юстиції | Додав: rda (26.05.2010)
Переглядів: 859 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013