Головна » Статті » Вибори-2010 » Інформація ОВК № 93

Договір

Договір

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

м...............................................                                               «....... »............................................... 200..... р.

З  метою забезпечення  збереження  матеріальних цінностей, які належать ............................................

(назва підприємства)

керівник підприємства або його заступник ....... «.............................

(П.І.Б.)

надалі «ПІДПРИЄМСТВО», з одного боку, і працівник     ................................................................

(відділу, секції, складу)

(прізвище, ім'я, по батькові) надалі «ПРАЦІВНИК», з іншого боку уклали дану  Угоду про наступне:

1.  ПРАЦІВНИК. Що займає посаду....................................................................... , або виконує роботу

(посада)

.................................................................................................................................................................. ,  безпосередньо  поз язану  з

(назва роботи)

(збереженням, обробкою, продажем (відпуском)

переведенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених йому під­приємством  матеріальних цінностей, і  у зв'язку з  викладеним зобов'язується:

а)  дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або інших  цілей матеріальних ціннос­
тей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

б)  своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпе­
ченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в)   вести облік,, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про
рух та  рештки  ввірених йому матеріальних  цінностей;

г)   брати участь в інвентаризації ввірених йому   матеріальних цінностей;

2.  ПІДПРИЄМСТВО зобов"язується:

а)   створювати   працівникові  умови, необхідні  для нормальної праці і забезпечення повного збере­
ження ввірених йому матеріальних цінностей;

б)   знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівни­
ків за збитки, нанесені підприємству, установі, організації,  а також з чинними інструкціями норма­
тивами та правилами збереження, приймання, обробки,  продажу   (збуту), перевезення   або застосу­
вання у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в)   проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3.       У випадку незабезпечення з вини ПРАЦІВНИКА збереження ввірених йому матеріальних цін­
ностей,  визначення розмірів збитків, завданих  підприємству, та їх відшкодування відбувається у від­
повідності до чинного законодавства.

4.       ПРАЦІВНИК не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5.   Дія  даного Договору  розповсюджується   на  весь час роботи з ввіреними ПРАЦІВНИКОВІ ма­
теріальними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.

6.  Даний Договір складено в двох примірниках,  з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИ­
ЄМСТВА, а другий у ПРАЦІВНИКА.

Реквізити                                                                                   Підписи

сторін Договору                                                                         сторін Договору

ПІДПРИЄМСТВО.........................................................................                                          

П РАЦІ В Н И К.......................................... »...................................                                          

М.П.

Категорія: Інформація ОВК № 93 | Додав: rda (21.12.2009)
Переглядів: 468 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013