Головна » Статті » Вибори-2010 » Інформація ОВК № 93

Договір

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої

комісії

від 20 жовтня 2009 р. № 170


ДОГОВІР

про надання фізичною особою послуг із транспортного обслуговування окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № ____

 

___________________________                                                    "___"____________ 20___року

(назва населеного пункту)

 

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 93__ (далі - Замовник), в особі голови комісії Марчук Наталії Яківни, який діє на підставі Закону України "Про вибори Президента України", з однієї сторони, та ____________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________, ______________________________________

(Паспортні дані)                                                                                               (Ідентифікаційний код)

(далі - Виконавець), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику послуги із транспортного обслуговування з дати підписання цього Договору до „___” ____________ 20__ року такими транспортними засобами:

- автомобіль марки ______________, модель ____________________, державний реєстраційний номерний знак __________, рік випуску ________, об'єм двигуна _______________

- автомобіль марки______________, модель ____________________, державний реєстраційний номерний знак __________, рік випуску __________, об'єм двигуна __________

- автомобіль марки ______________, модель ____________________, державний реєстраційний номерний знак __________, рік випуску __________, об'єм двигуна ____________,

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавец ь зобов'язаний:

- надавати Замовнику послуги із транспортного обслуговування для забезпечення виконання ним своїх повноважень, визначених Законом України "Про вибори Президента України";

- утримувати автомобілі, якими надаватимуться Замовнику послуги із транспортного обслуговування, у належному технічному та санітарному стані, заправляти пально-мастильними матеріалами, а також нести експлуатаційні витрати, здійснювати технічне обслуговування та оплату праці водія;

- забезпечувати дотримання правил дорожнього руху та безпеки руху;

- відповідати за наслідки дорсжньо-транспортних пригод, які сталися з його вини;

- забезпечувати збереження вантажу, що належить Замовнику, під час транспортування до моменту його передачі в пункті призначення.

2.2. Замовник зобов'язаний:

- видати Виконавцю кожного робочого дня подорожній лист службового легкового (вантажного) автомобіля (форма № 2 або № 3) і прийняти його для здійснення оплати за надані послуги з транспортного обслуговування;

- заправляти пально-мастильними матеріалами;

- сплатити вартість наданих послуг із транспортного обслуговування за умовами цього Договору та згідно з Порядком надання послуг із транспортного обслуговування окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від "___"____________№____.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата послуг із транспортного обслуговування здійснюється щомісяця на підставі акта наданих послуг.

3.2. Вартість послуг із транспортного обслуговування включає оплату послуг водія у розмірі ____ грн за годину, суму амортизацйних відрахувань у розмірі _____ грн за день.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному цим Договором та законодавством України.

4.2. Порушенням Договору с його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з недотриманням умов за цим Договором.

4.3. Розмір штрафних санкцій:

- за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості послуг із транспортного обслуговування;

- за порушення строків виконання своїх зобов'язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості несвоєчасно наданих послуг із транспортного обслуговування за кожен день прострочення надання послуг.

4.4. У разі затримки Замовником платежів за умови його належного бюджетного фінансування він сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожен день порушення зобов'язання.

4.5. Замовник не несе відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди, що сталися з вини Виконавця.

4.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо вони сталися не з їх вини.

4.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх заходів щодо належного виконання умов цього Договору.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Контроль за оформленням документації щодо тривалості щоденного транспортного обслуговування та витрат пально-мастильних матеріалів здійснюється Сторонами на підставі подорожнього листа службового легкового (вантажного) автомобіля (форма № 2 або  3).

5.2. Спори, що виникають із зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - в судовому порядку.

5.3. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою. Одностороння відмова від виконання зобов'язань та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

5.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або в разі припинення виконання однією зі Сторін умов цього Договору за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня його розірвання.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін та діє до "___"____________20__року.

 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:                                                          ВИКОНАВЕЦЬ:

Окружна виборча комісія                                        __________________________

Територіального виборчого округу № 93              ( прізвище, ім'я, по батькові )

______________________________                      адреса:_____________________

______________________________                      ___________________________

______________________________                      Номер посвідчення водія______

 (реквізити)   

Голова окружної виборчої комісії                          Класність водія______________

територіального виоорчого

округу № 93

_____________ Марчук Н. Я.                                 __________________________

МП                                                                          ( підпис)        ( прізвище, ініціали)

 

Категорія: Інформація ОВК № 93 | Додав: rda (21.12.2009)
Переглядів: 846 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013