Головна » Статті » Реформи в Україні » Пенсійна реформа

16 червня 2011 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування п

16 червня 2011 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України»…

16 червня 2011 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України». Пенсійна реформа безпосередньо стосується кожного українця, тому була винесена на всенародне обговорення. Незважаючи на широке висвітлення цієї теми в засобах масової інформації та проведеної роз‘яснювальної роботи, багато людей не знають усіх подробиць законопроекту та причини, якими викликана необхідність проведення  змін.
Незважаючи на своєчасне та повне фінансування виплати пенсій на даний час, існують серйозні проблеми, пов‘язані з дефіцитом коштів Пенсійного фонду України, низьким розміром  пенсій переважної більшості пенсіонерів, які не забезпечують гідного рівня життя та надто високим розміром пенсій окремим категоріям пенсіонерів.
Головна мета реформи -  забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів;  створити для людей можливість накопичувати додаткову пенсію, виходячи із власних доходів; стабілізувати пенсійну систему та гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу; стабілізувати фінансовий стан державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду; ліквідувати надмірний розрив у розмірах пенсій із солідарної системи.
Пенсійна реформа в Україні не має альтернативи ще й тому, що в Україні, як і у всьому світі продовжується процес старіння населення, при цьому пенсійний вік у нас – найнижчий в Європі. У більшості країн ще з 1989 р. пенсійний вік підвищено до 5 років. Наприклад, в Естонії, Латвії, Канаді, Казахстані і жінки, і чоловіки виходять на пенсію в 65 років, у Вірменії – у 63 роки, у Грузії – чоловіки – у 65, а жінки – у 60 років. І навіть у сусідній Молдові вже зараз пенсійний вік і жінок, і чоловіків вищий за встановлений в Україні (62-для чоловіків і 57 – для жінок).  Крім того середній розмір призначених пенсій жінкам нижчий ніж у чоловіків через нижчу межу працездатності та меншу тривалість стажу.
Одною з головних проблем на сьогодні – співвідношення кількості платників страхових внесків до пенсіонерів. Вже зараз один працюючий фактично утримує одного пенсіонера, а з часом ситуація буде погіршуватись. У 2009 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду складав 30 млрд. грн., у 2010 – 26,6 млрд. грн., у 2011 – за умови відсутності реформ – складе 20 млрд. грн.. Якщо нічого не змінювати, дефіцит пенсійної системи зростатиме, почнуться затримки з виплатами, що остаточно розбалансує солідарну пенсійну систему. Дефіцит коштів пенсійної системи покривається нині за рахунок Державного бюджету, тобто бюджетні кошти не інвестуються в економіку, не використовуються на підтримку медичної, освітньої чи соціальної сфер. У зв’язку з цим є два шляхи вирішення проблеми: або зменшувати розмір пенсії, або просити громадян працювати довше. Україна обрала другий варіант
Обговорення законопроекту про пенсійну реформу тривало майже 5 місяців, уряд неодноразово доопрацьовував законопроект з врахуванням пропозицій профспілок та громадян.
 Перш за все слід зазначити, що запропоновано набрання чинності Закону про пенсійну реформу з  1 вересня 2011, а не з 1 січня 2011 року.
Запровадження накопичувального рівня пенсійної системи дозволить забезпечити гідний рівень життя майбутнім пенсіонерам, стимулюватиме сплату пенсійних внесків працюючими, створить потужне джерело внутрішніх інвестицій, підвищить зацікавленість кожної особи у легальній сплаті внесків та призведе до зниження рівня тінізації економіки,  залучити додаткові довгострокові інвестиції в економіку держави. Учасниками накопичувальної системи  будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років.
Законопроектом встановлено суттєві обмеження для спеціальних пенсій (народні депутати, судді, прокурори, держслужбовці): для чоловіків  збільшено пенсійний вік для призначення  спеціальних пенсій до 62 років (на півроку за кожний рік  протягом 4 років). Для обчислення спеціальних пенсій зменшено з 90 до 80 відсотків заробітну плату, яка є базою для нарахування цих пенсій.  Граничний вік перебування на державній службі становитиме 60 років для жінок та 62 роки для чоловіків, при цьому скасовано інститут продовження перебування на державній службі. На період роботи замість спеціальних пенсій буде виплачуватись пенсія на загальних підставах, при наявності права на достроковий вихід на пенсію держслужбовцям  спеціальна пенсія буде виплачуватись тільки при досягненні загальновстановленого пенсійного віку, а до того часу дострокова пенсія буде виплачуватись на загальних підставах відповідно Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування».
Підвищення мінімального страхового стажу для призначення пенсії з 5 до 15 років  - є необхідним заходом для відновлення справедливості, адже однакову мінімальну пенсію можуть отримувати людина з 5-річним стажем і людина з 20 річним стажем і маленькою зарплатою. Щоб не допускати такої ситуації новим законопроектом передбачено збільшення мінімального страхового стажу до 15 років,  при цьому для жінок до стажу буде зараховуватись період догляду за дитиною до 3-х років.
Передбачається поступове збільшення пенсійного віку для жінок для призначення пенсії за віком – з 55 років до 60   на півроку  протягом наступних 10 років, але починаючи з 1 вересня 2011 року. Як компенсатор, на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватись на 2,5% за кожні півроку більш пізнього виходу на пенсію (за 10 років поетапного збільшення пенсійного віку жінка отримає пенсію на 25% більшу).  Вiдповiдно до нової концепцiї реформи в жiнок з'явиться можливість виходити на пенсiю в 55 рокiв упродовж наступних  трьох рокiв, але за дотримання декількох умов – звільнення з роботи та наявності  страхового стажу  не  менше 30 рокiв. Крiм того, доведеться вiдмовитися вiд 0,5 % пенсiї за кожен мiсяць бiльш раннього виходу на вiдпочинок.
Але вiдсоток, на який було зменшено розмiр пенсiї, може бути переглянуто з урахуванням вiдповiдної кiлькостi повних мiсяцiв страхового стажу, якщо жiнка згодом продовжила працювати i вiдмовилася вiд отримання пенсiї.
У доопрацьованій редакцiї пенсiйної реформи доданi новi компенсацiї для тих, хто погодиться довше працювати. За кожний мiсяць бiльш пiзнього виходу на пенсiю людина буде одержувати +0,5% до пенсiї упродовж перших 5 рокiв i + 0,75 % пiсля 5 рокiв. Тобто, виходячи на пенсiю на 5 рокiв пiзнiше, можна одержати на 30 % бiльше пенсiйних виплат. Це не враховуючи доплат для жiнок, якi виходитимуть на пенсiю з початком реформи (2,5 % за кожнi 6 мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на заслужений відпочинок упродовж 10 рокiв перехідного перiоду).

Зазнало змін в законопроекті про реформування пенсійної системи і визначення максимального  розміру призначених пенсій -  на рівні  10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, (з 1 квітня 2011 року - 7 640 гривень), замість 12, із поширенням цього обмеження на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності цього закону, що не було передбачено у попередній редакції законопроекту.
Також  за бажанням осіб до 1 сiчня 2016 року при призначенні пенсії буде враховуватись заробітна плата за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами за 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року та вся заробітна плата з 1 липня 2000 року за даними персоніфікованого обліку (в попередній редакції передбачалось обчислення пенсії тільки із заробітної плати з 01.07.2000 року).  При розрахунку пенсiї із періодів зарплати можна буде виключати десяту частину трудового стажу, але не більше 60 місяців, де найнижчий коефіцієнт заробітної плати, розподiливши загальну кількість виключених місяців на кiлька перiодiв (раніше  можна було виключати тільки один один 10-% період). Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди догляду за інвалідом І групи, престарілим, за дитиною до досягнення 3-річного віку (з 01.07.2000 р. по 01.01.2005 р.)
Удосконалено порядок призначення і перерахунку, а саме – для обчислення заробітної плати для призначення пенсії пропонується враховувати середню заробітну плату по Україні за попередні три роки, а перерахунок пенсії проводити із показника середньої заробітної плати з якої призначено, (перераховано) пенсію. Це дасть можливість вирівняти пенсії пенсіонерів, призначені в різні роки та усуне необхідність звертатись до суду для визначення показника середньої заробітної плати для призначення пенсії.  
З метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери, (освіти, медицини, культури та соціального захисту), що працюють в установах державної форми власності,  при виході на пенсію по віку  пропонується виплата одноразової грошової  допомоги у розмірі 10 місячних пенсій за умови наявності стажу 30 років у  жінок та 35 у чоловіків та якщо їм до цього не призначався  будь-який вид  пенсії. При цьому зберігається право на призначення  пенсій за вислугу років працівникам освіти та медицини за наявності 25 років спеціального стажу. До речі, працівники соціального захисту увійшли до категорії одержувачів такої одноразової виплати в процесі обговорення пенсійної реформи за пропозицією профспілок.
Більш поступово передбачено в доопрацьованому законопроекті збільшення періоду перебування на військовій службі для призначення пенсій військовослужбовцям з 20 років до 25 по 6 мiсяцiв за рiк - упродовж 10 рокiв (раніше період служби збільшувався на рік за кожен рік протягом 5 років).
Очікувані результати реформи – це гарантування стовідсоткової виплати пенсій зараз і в майбутньому, встановлення соціально справедливої системи пенсійного страхування, підвищення престижності роботи працівників бюджетної сфери, стабілізація та покращення стану державних фінансів, детінізація економіки, забезпечення економічного зростання та добробуту українців. Одним із пріоритетів, визначених урядом, є легалізація заробітної плати та робочих місць в Україні, адже від  розміру отриманої зарплатні залежить рівень пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян.   
Отже, якщо держава має намір гарантувати людям забезпечену старість, потрібно вживати кардинальних кроків, не завжди популярних,  і не розтягувати реформу на десятиліття. Успіх пенсійної реформи слід оцінювати не за першими кроками, а за наслідками, які очікуються вже за декілька років. Проведені заходи наблизять Україну до Європи за рівнем соціальних стандартів, встановивши дійсно справедливу й ефективну пенсійну систему та перетворивши пенсії на вагомий механізм забезпечення життєвих потреб людей похилого віку. 

Категорія: Пенсійна реформа | Додав: rda (17.12.2011)
Переглядів: 491 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
���� ��� windows 7, �����������, ������� ����������� ������������ 2013